Stralauer Halbinsel stedenbouwkundig plan, Berlijn, Duitsland

Stralauer Halbinsel stedenbouwkundig plan, Berlijn, Duitsland (1992-1997)

Herman Hertzberger, Laurens Cobben, Henk de Weijer, Folkert Stropsma, Roos Eichhorn, Cor Kruter, Andrew Dawes

Het städtische Stralau, de westelijke helft van het Halbinsel, was oorspronkelijk vrijwel geheel industriegebied. Uitgangspunt voor het nieuwe masterplan was het behoud en hergebruik van een aantal waardevolle elementen uit het industriële verleden. Niet alleen voegt dit type hergebruik een unieke kleur toe aan de woonsfeer, die anders geheel en al uit nieuwbouw zou bestaan, ook houdt het de herinnering aan de vroegere bestemming levend. De daarvoor in aanmerking komende gebouwen zijn zo zorgvuldig mogelijk ingepast in een nieuw verkavelingsprincipe. Dit principe kenmerkt zich door een raster van stroken in Noord-Zuid richting die zo over het terrein zijn gelegd dat onderdelen van het oorspronkelijk stratenplan erin opgenomen konden worden. De parallelle bebouwingsstroken rijken van ‘water’ tot water’ en geven vrij zicht van kade tot kade. Het uiteindelijke resultaat is zo dus te zien als een superpositie van de bestaande en de nieuwe structuur.

Naar aanleiding van dit stedenbouwkundig plan ontwierp AHH ook diverse woningen op de locatie.

Adres

Stralau, Berlijn, Duitsland

Omvang

2300 wooneenheden

Foto's

Wasserstadt GmbH, Uwe Rau, Anja Wolter en Dirk Laubner

Lees ook:

CODA café, Apeldoorn

AHH ontwerpt nieuwe wijk in Middelburg

BirdseyeMiddelburg2016

In Middelburg op de locatie Veersche Poort worden in totaal 116 woningen ontwikkeld, bestaande uit 80 grondgebonden woningen en 36 grote appartementen.

Enthousiaste reacties bij officiële opening Twickel College Hengelo


foto: Twickel College Hengelo

Op 28 februari is het Twickel College Hengelo officieel geopend.

Wonen in een groene wijk met een stedelijk karakter in Middelburg

WonenInEenGroeneWijk

In Middelburg wordt door Stevast Baas & Groen en AHH een woningbouwplan ontwikkeld met appartementen langs het water en verschillende typen eengezinswoningen. Op dinsdag 6 maart is er een informatieavond over de plannen. U kunt zich aanmelden via de website van Veersepoort.