Delftse Montessorischool

1

Delftse Montessorischool (1960-1966)

Herman Hertzberger, Manfred Kausen, Roos Eichhorn

Het Montessorionderwijs vraagt om zoveel mogelijk plekken voor individuele werkzaamheden. Het werd tijd voor een ruimtelijk antwoord daarop in de vorm van een klaslokaal met veel hoeken en verschillende zones, dus anders dan de traditionele rechthoek. Bij schakeling rondom een hal ontstaan ook daar, evenals buiten, steeds weer hoeken en tenslotte een sterk gearticuleerde bouwmassa die zich relatief gemakkelijk liet uitbreiden, steeds weer opnieuw leidend tot een zij het tamelijk amorf maar toch overzichtelijk nieuw geheel, dat juist door zijn extreme geleding er stadachtig gaat uitzien, waarbij elk klaslokaal naar buiten toe een eigen verschijningsvorm krijgt. Door herhaalde uitbreiding groeide de inwendige halruimte door de jaren heen tot een meanderende leerstraat. Dit leidt tot de eerste vorm van het leerstraat-principe waarbij wat traditioneel verkeersruimte was deel gaat uitmaken van de leerruimte.

Adres

Jacoba van Beierenlaan 166, 2613 JK Delft

Bruto vloeroppervlakte

675 m2

Foto's

Johan van der keuken en Herman Hertzberger