Centraal Beheer hoofdkantoor, Apeldoorn

Centraal Beheer hoofdkantoor, Apeldoorn (1968-1972)

Herman Hertzberger

Aan het eind van de jaren zestig kon en mocht het niet uitblijven dat iets van de golf van bevrijding van door conventies vastgeroeste maatschappelijke verhoudingen, die door Nederland spoelde ook in zoiets formeels als een kantoorgebouw schoon schip wist te maken. De lange rijen brave kamertjes aan beide zijden van eindeloze gangen konden gewoon niet meer, al was het maar als gevolg van de nieuw opgekomen, meer open samenwerkingsverbanden zoals die in de toentertijd nieuwe organisatievormen steeds duidelijker hun intrede deden. We noemden het "een werkplaats voor duizend mensen"; weg met de gangen en de hokken!

Adres

Prins Willem-Alexanderlaan 651, 7311 NB Apeldoorn

Bruto vloeroppervlakte

30.536 m2

Opdrachtgever

Vereniging Pensioenfonds Risico, Amsterdam

Foto's

Willem Diepraam, Aero Carto Aviodrome en Herman van Doorn