Montessori College Oost, Amsterdam

Montessori College Oost, Amsterdam (1993-2000)

Herman Hertzberger, Willem van Winsen, Geert Mol, Ariënne Matser, Henk de Weijer, Folkert Stropsma, Roos Eichhorn, Heleen Reedijk, Marijke Teijsse, Cor Kruter

Een school voor voortgezet onderwijs wordt bevolkt door kinderen van een leeftijdsgroep die in het algemeen het liefst het ouderlijk huis zoveel mogelijk ontvlucht om leeftijdgenoten op te zoeken, en daarvoor zoek je je heil niet op school maar eerder op straat. Daartoe is de ruimte zo georganiseerd dat die een associatie met de stad opwekt; met een grote verscheidenheid aan plekken met uiteenlopende mogelijkheden, waar je kunt rondhangen, samenscholen en elkaar kunt vinden. De nadruk ligt hier sterk op uitvoeringen, feesten, handvaardigheid en kunstzinnige uitingen en ook buiten de officiële schooluren moet er zoveel mogelijk te beleven zijn. Bij de ruimtelijke organisatie van deze school (voor 1.200 à 1.600 leerlingen) is doelbewust uitgegaan van dit stadsparadigma door zoveel mogelijk alle ruimte buiten de beslotenheid van de leslokalen als een grote ‘stedelijke’ ruimte samen te voegen. Zo is een groot plein ontstaan, ruimtelijke verbonden met de vide van het lokalengebouw. De (halve) trappen die de verdiepingen met elkaar verbinden zijn nadrukkelijk breed gemaakt, als een tribune. Hier kan dus buiten de lokalen les worden gegeven en zijn dit bij uitstek de ontmoetingsplekken voor leerlingen die daartoe uitdrukkelijk worden aangemoedigd. Overal zijn trappen, bordessen, vides en open plekken zo ten opzichte van elkaar gesitueerd dat de aanwezigheid van (de) anderen zo sterk mogelijk uitgesproken wordt en uitnodigt tot contact, overleg en ontmoeting.

Adres

Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte

16.345 m2

Opdrachtgever

Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Foto's

Herman van Doorn, Johan van der Keuken, Duccio Malagama, Christian Richters en Jan Dirk van der Burg

Lees ook:

TivoliVredenburg wint Rietveldprijs 2015

Foto: Luuk Kramer

Het bestuur van de Stichting Rietveldprijs maakt namens de jury bekend dat de Rietveldprijs 2015 wordt toegekend aan TivoliVredenburg.

Bouw Twickel College Hengelo vordert snel

TCHbalken

Het gaat snel met de bouw van het Twickel College Hengelo.

Verbouwing Chassé Theater

BreSVerbouwing

Het Chassé Theater in Breda krijgt extra filmzalen.

Van 'Sociale Zaken' tot Sociale Ruimte

VanSocialeZakenTotSocialeRuimte

In opdracht van Het Rijksvastgoedbedrijf heeft AHH een studie gedaan naar de herbestemming van het voormalige ministerie van Sociale Zaken.