MFA De Wiardt, Groningen

MFA De Wiardt, Groningen (2018-2021)

Laurens Jan ten Kate, Martijn Beemsterboer, Harm Freymuth

Deze multifunctionele accommodatie (MFA) is het eerste gebouw in Groningen in het 58-jarig bestaan van AHH, en ook het eerste aardbevingsbestendige gebouw. De MFA is een krachtige verschijning in de buurt. De naoorlogse nieuwbouwwijk De Wijert is een typische stempelwijk met eenheden die bestaan uit een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen. Het hart van de wijk wordt gevormd door een winkelcentrum en een tweetal prominente woongebouwen rond een centrale vijver. Aan de noordzijde stond vanaf de jaren tachtig een tijdelijke bibliotheek, een basisschool en een sporthal. Deze drie gebouwen worden vervangen door MFA de Wiardt en een nieuwe spelhal. De MFA is de noordelijke beëindiging van de vijver.

MFA De Wiardt biedt huisvesting aan drie gebruikers, het Groninger Forum (bibliotheek), Christelijke Basisschool (CBS) De Tamarisk en kinderdagverblijf Kids First. Gekozen is voor een ruimtelijke opzet over twee verdiepingen. Deze worden verbonden doormiddel van een tribunetrap. De tribunetrap is geïntroduceerd in 1983 bij de Apolloscholen in Amsterdam. Deze zijn ontworpen door Herman Hertzberger, de oprichter van AHH. Aan de Van Idekingeweg op de begane grond bevindt zich het Forum. Aan de andere zijde bevindt zich Kids First.

Onderwijsruimtes en Forum kunnen onderling gedeeld worden en met een geringe inspanning voor meer doeleinden geschikt gemaakt worden. Is de MFA zo'n succes dat de leerlingenaantallen gaan stijgen, dan kan het dakterras nog worden omgebouwd tot extra onderwijsruimte. Alle ruimtes kunnen afzonderlijk afgesloten worden, maar ook gedeeld of dubbel gebruikt worden voor verschillende doeleinden; dit levert uiteindelijk meer op dan losse gebouwen voor iedere functie.

Voor MFA de Wiardt heeft de gemeente Groningen hoge duurzaamheidsambities, die allemaal zijn gerealiseerd:

  • Energieprestatie coëfficiënt van 0,0 (EPC =0)
  • GPR Gebouw ≥ 8
  • Gasloos

"Het ontwerp van AHH is prachtig en voldoet tegelijkertijd aan onze wensen op het gebied van duurzaamheid. Bovendien past het perfect in de omgeving. [...] Samen met de gebruikers zijn we tot deze nieuwe plannen en het bijbehorende concept gekomen. Een mooi voorbeeld van co-creatie dat de gemeente Groningen steeds vaker toepast. Een resultaat om trots op te zijn als onderwijswethouder van Groningen!" Ton Schroor, wethouder Onderwijs Gemeente Groningen 

Ton Schroor, wethouder Onderwijs Gemeente Groningen

Adres

Van Iddekingeweg 183, 9721 CG Groningen

Bruto vloeroppervlakte

2.201 m2

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Samenwerking

Constructeur: Pieters Bouwtechniek

Adviseurs installaties: Deerns

Adviseurs bouwfysica: dGmR

Projectmanagement: abcnova

Hoofdaannemer: Brands

Foto's

Teo Krijgsman

56