Spilcentrum Waterrijk, Eindhoven

Spilcentrum Waterrijk, Eindhoven (2007-2011)

Herman Hertzberger, Patrick Fransen, Francine van Loon, Jos Halfweeg, Reijer Pielkenrood, Zina Al Edany, Carloes Pollemans

De naam SPIL staat voor 'SPelen, Integreren en Leren'. Spil heeft als doel om een ononderbroken leerlijn van 0 -12 jaar te verzorgen. Dit spilcentrum is geen autonoom gebouw, maar sluit aan op - en is gedeeltelijk opgenomen in - een woningblok van een eveneens door AHH ontworpen woningbouwplan. Het grootste deel van de school bestaat uit een verdiept aangelegd leerlandschap. Op de verdiepingen bevinden zich de naschoolse opvang en de kinderdagopvang. Bij krimpend leerlingenaantal kan dat gedeelte alsnog tot woningen worden getransformeerd. Een buurtcentrum met caféachtige ontmoetingsruimte maakt eveneens deel uit van het schoolprogramma, zodat school- en buurtactiviteiten elkaars faciliteiten kunnen delen. Het leerlandschap krijgt daglicht via patio's, steeds tussen twee klaslokalen en via langgerekte daklichten boven de leerstraten. Stroken klaslokalen worden afgewisseld met leerstraten. De leerstraten staan geheel in dienst van het onderwijs. Ze bevatten verzonken gedeelten, helpdesks, kleine theaterachtige besloten plekken, ‘keukentjes’ en andere door allen te gebruiken faciliteiten. Het dak dient als ook voor de buurt toegankelijk speelplein.

Adres

Waterlinie 260, 5658 NS Eindhoven

Bruto vloeroppervlakte

6.090 m2

Opdrachtgever

SKPO Eindhoven

Foto's

Herman van Doorn, AHH en Scoop Fotografie

Lees ook:

Kinderen Piramideschool Rijswijk betrekken nieuw schoolgebouw

1

Onder luid applaus van ouders, opa's en oma's verhuisden de kinderen van de Piramideschool in Rijswijk maandagmorgen vanuit hun oude schoolgebouw naar de fonkelnieuwe brede school.

Laurens Jan ten Kate: "It's the End of the World as we Know It"

"(and I Feel Fine)"

SymbolismAfterModernism

Laurens Jan ten Kate schreef voor Archiprint 13, 'Symbolism after Modernism', een artikel waarin hij de gebouwde omgeving vergelijkt met een camping.

Vakcollege Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht

Bouw grachtenpand Amsterdam begonnen

StartBouwBgA

De bouw van het grachtenhuis in Amsterdam is begonnen.