Waterrijk, stedenbouwkundig ontwerp, Eindhoven

Waterrijk, stedenbouwkundig ontwerp, Eindhoven (2004-2010)

Herman Hertzberger, Patrick Fransen, Jos Halfweeg, Ellen Haverkate, Marieke Schalkwijk

Waterrijk is een groene woonwijk in het nieuwe stadsdeel Meerhoven te Eindhoven. De bestaande groenstructuur van het voormalig militair oefenterrein vormt de basis voor de stedenbouwkundige opzet. De bebossing bestaat voornamelijk uit ca 50 meter brede stroken waardoor het gebied wordt opgedeeld in verschillende ruimtes, die wij kamers noemen. We ontwikkelden twee stedenbouwkundige typologieën; de landschappelijke en de stedelijke kamers, met elk een grote diversiteit aan woontypologieën en sferen. De landschappelijke kamers zijn gesitueerd op de plek van de voormalige tankoefenbanen en worden gedefinieerd door de camouflagebossen rondom. De bebouwing bestaat uit vrijstaande wooneenheden. De stedelijke kamers daarentegen ontlenen hun vorm aan vrij gevormde woonhoven, welke zijn te lezen als binnenstebuiten gekeerde stadsblokken. Het plan anticipeert op de aanwezige grotere structuren, zo wordt er optimale aansluiting gezocht met het nieuwe park aan de noordzijde en het buurtbos middenin. Dit geeft Waterrijk zijn eigen identiteit: Wie wil er nu niet in een bos wonen en toch in de stad?

In samenwerking met Juurlink [+] Geluk.

Adres

Tussen Meerhovendreef, Park Forum en Waterfront

Bruto vloeroppervlakte

ca. 1400 wooneenheden

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Foto's

Katja Effting

Lees ook:

AHH gebouwen in groten getale voorzien van zonnepanelen

OrpheusZonnepanelenOrpheusZonnepanelen
Foto: Beter Duurzaam.

2017 blijkt het jaar van de massale doorbraak van zonnepanelen. Het grootste deel van onze gebouwen, zowel nieuw als bestaand, is dit jaar voorzien van een zonnedak: onze scholen, theaters en warenhuizen kregen allemaal een 'groen' dak.

Delftse Montessorischool op open monumentendag 8 september

1

Kom op zaterdag 8 september van 10:00 tot 17:00 naar de Delftse Montessorischool. 

Maquette Sociale Zaken door Nederlandwordtanders

Het ministerie van Sociale Zaken vormt het uitgangspunt voor een maquette die zowel een hommage is aan het utopisch denken van Constant Nieuwenhuys als aan het idealisme dat aan dit gebouw en aan het structuralisme ten grondslag lag.

Rotterdammerstrasse woningbouw, Düren, Duitsland