Waterrijk, stedenbouwkundig ontwerp, Eindhoven

Waterrijk, stedenbouwkundig ontwerp, Eindhoven (2004-2010)

Herman Hertzberger, Patrick Fransen, Jos Halfweeg, Ellen Haverkate, Marieke Schalkwijk

Waterrijk is een groene woonwijk in het nieuwe stadsdeel Meerhoven te Eindhoven. De bestaande groenstructuur van het voormalig militair oefenterrein vormt de basis voor de stedenbouwkundige opzet. De bebossing bestaat voornamelijk uit ca 50 meter brede stroken waardoor het gebied wordt opgedeeld in verschillende ruimtes, die wij kamers noemen. We ontwikkelden twee stedenbouwkundige typologieën; de landschappelijke en de stedelijke kamers, met elk een grote diversiteit aan woontypologieën en sferen. De landschappelijke kamers zijn gesitueerd op de plek van de voormalige tankoefenbanen en worden gedefinieerd door de camouflagebossen rondom. De bebouwing bestaat uit vrijstaande wooneenheden. De stedelijke kamers daarentegen ontlenen hun vorm aan vrij gevormde woonhoven, welke zijn te lezen als binnenstebuiten gekeerde stadsblokken. Het plan anticipeert op de aanwezige grotere structuren, zo wordt er optimale aansluiting gezocht met het nieuwe park aan de noordzijde en het buurtbos middenin. Dit geeft Waterrijk zijn eigen identiteit: Wie wil er nu niet in een bos wonen en toch in de stad?

In samenwerking met Juurlink [+] Geluk.

Adres

Tussen Meerhovendreef, Park Forum en Waterfront

Bruto vloeroppervlakte

ca. 1400 wooneenheden

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Foto's

Katja Effting