Rotterdammerstrasse woningbouw, Düren, Duitsland

Rotterdammerstrasse woningbouw, Düren, Duitsland (1993-1997)

Herman Hertzberger, Laurens Cobben, Laurens Jan ten Kate, Henk de Weijer, Folkert Stropsma, Roos Eichhorn, Cor Kruter

De bouwplaats gelegen te midden van open bebouwing in een nogal karakterloos voorstadsgedeelte was een uitdaging tot een markante stedenbouwkundige ingreep. Door het dak en de plint wordt een binnenhof omsloten, van alle zijden openbaar toegankelijk en aldus functionerend als openbaar plein en gemeenschappelijke speel- en verblijfsruimte. Het binnenhof is voor het grootste gedeelte autovrij en begroeid tot aan de plint. Alle woningen hebben hun ingangen vanuit het binnenplein, met afhankelijk van het woningtype gemeenschappelijke trappenhuizen, leidend naar galerijen of meer individuele trappen die worden gedeeld door telkens twee woningen. Ondanks de in Duitsland geldende strenge regels voor de indeling van gesubsidieerde woningbouw zijn de woningplattegronden zo ontworpen dat ze door de bewoners in aanzienlijke mate kunnen worden veranderd. Ook kunnen naast elkaar gelegen woningen worden samengevoegd om ze aldus geschikt te maken voor woongroepen.

Adres

Rotterdamer Strasse, 52351 Düren, Duitsland

Bruto vloeroppervlakte

23.000 m2

Opdrachtgever

Evangelische Wohnungshilfe Düren, Inden

Foto's

Aero Carto Aviodrome en AHH

"