YKK dormitory, Kurobe, Japan

YKK dormitory, Kurobe, Japan (1991-1998)

Herman Hertzberger, Takeo Ozawa, Patrick Fransen, Cor Kruter, Kaoru Suehiro, Noriko Suehiro, Henk de Weijer, Dickens van der Werff, Ariënne Matser, Folkert Stropsma

Het woongedeelte van deze Dormitory bestaat uit 6 woontorentjes die elk 14 à 16 wooneenheden bevatten. De woontorentjes zijn afzonderlijk toegankelijk via de ertussenin gelegen trappenhuizen en ze hebben eveneens paarsgewijze een eigen ingang vanaf de straatzijde. Door de kamer zo hoog te maken dat er een mezzanine in gemaakt kon worden ontstaan 2 woongebieden die de bewoner naast de woonsfeer de keuze biedt van een apart slaap-balkon danwel studiebalkon. De torentjes zijn per (dubbele) verdieping met elkaar verbonden via over de gehele bouwlengte doorgaande gangen. Deze gangen bieden steeds tussen de torens uitzicht naar buiten en naar de gemeenschappelijke (lounge-)ruimte en ze zijn steeds ter plaatse van de ingang van de wooneenheden plaatselijk verbreed tot een binnenpleintje waarop 4 resp. 2 wooneenheden samenkomen. Aan de van de woontorentjes afgekeerde zijde gaat het gemeenschappelijke gebied over in een tuin met een verscheidenheid van sferen, open met water en met beplanting, en annex het restaurant een groot terras. Het tuingebied is met een rondgaande muur afgeschermd van het erachter gelegen parkeerterrein.

Adres

115 Tenjinshin, Kurobe-shi, Toyama-ken 938-0042, Japan

Bruto vloeroppervlakte

4.300 m2

Opdrachtgever

YKK Corporation Tokyo, Japan

Foto's

Nobuaki Nakagawa en Herman Hertzberger