MFC De Wetering, Arnhem

MFC De Wetering, Arnhem (2009-2012)

Herman Hertzberger, Jop Voorn, Joost van Bergen, Stephanie Lama

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) De Wetering bestaat uit de voormalige Dr. Bosschool met een nieuwe aanbouw. De gebruikers en de vertegenwoordigers van het wijkplatform zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp. Het bestaande monumentale gebouw uit 1922 is gerenoveerd en uitgebreid met een in het landschap geïntegreerde nieuwbouw. De Wetering biedt onderdak aan Rijnstad, SWOA, Sportbedrijf Arnhem, Playground de Rommelkist, de wijkwinkel en een gymzaal. Ook het politiespreekuur vindt hier plaats. Door samen één gebouw te gebruiken, kunnen de verschillende instellingen beter samenwerken en kunnen activiteiten voor wijkbewoners beter op elkaar worden afgestemd.

Adres

Bonte Wetering 89, 6823 JC Arnhem

Bruto vloeroppervlakte

1.990 m2

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Foto's

Herman van Doorn

Lees ook:

AHH gebouwen in groten getale voorzien van zonnepanelen

OrpheusZonnepanelenOrpheusZonnepanelen
Foto: Beter Duurzaam.

2017 blijkt het jaar van de massale doorbraak van zonnepanelen. Het grootste deel van onze gebouwen, zowel nieuw als bestaand, is dit jaar voorzien van een zonnedak: onze scholen, theaters en warenhuizen kregen allemaal een 'groen' dak.

Delftse Montessorischool op open monumentendag 8 september

1

Kom op zaterdag 8 september van 10:00 tot 17:00 naar de Delftse Montessorischool. 

Maquette Sociale Zaken door Nederlandwordtanders

Het ministerie van Sociale Zaken vormt het uitgangspunt voor een maquette die zowel een hommage is aan het utopisch denken van Constant Nieuwenhuys als aan het idealisme dat aan dit gebouw en aan het structuralisme ten grondslag lag.

Rotterdammerstrasse woningbouw, Düren, Duitsland