MFC De Wetering, Arnhem

MFC De Wetering, Arnhem (2009-2012)

Herman Hertzberger, Jop Voorn, Joost van Bergen, Stephanie Lama

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) De Wetering bestaat uit de voormalige Dr. Bosschool met een nieuwe aanbouw. De gebruikers en de vertegenwoordigers van het wijkplatform zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp. Het bestaande monumentale gebouw uit 1922 is gerenoveerd en uitgebreid met een in het landschap geïntegreerde nieuwbouw. De Wetering biedt onderdak aan Rijnstad, SWOA, Sportbedrijf Arnhem, Playground de Rommelkist, de wijkwinkel en een gymzaal. Ook het politiespreekuur vindt hier plaats. Door samen één gebouw te gebruiken, kunnen de verschillende instellingen beter samenwerken en kunnen activiteiten voor wijkbewoners beter op elkaar worden afgestemd.

Adres

Bonte Wetering 89, 6823 JC Arnhem

Bruto vloeroppervlakte

1.990 m2

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Foto's

Herman van Doorn