Bijlmermonument, Amsterdam

1

Bijlmermonument, Amsterdam (1994-1998)

Herman Hertzberger, Georges Descombes, Akelei Hertzberger, Dickens van der Werff, Julien Descombes, Cor Kruter, Ariënne Matser, Colette Sloots, Jolanda van der Graaf

Op zondagavond 4 oktober 1992 om zes minuten over half zeven stortte een El Al Boeing 747 vrachtvliegtuig neer op de flats Groeneveen en Kruitberg. Aanvankelijk werd een boom die zeer dicht bij de plek waar het vliegtuig terechtkwam, spontaan de herdenkingsplek waar mensen uiting konden geven aan hun verdriet en medeleven. Later werd besloten rondom deze plek een blijvende gedenkplaats te maken waar ook de jaarlijkse grote gedenkbijeenkomsten zouden kunnen plaatsvinden. Anders dan het oprichten van een formeel monument werd deze opgave opgevat als een verbijzondering van deze plek zonder monumentale middelen.

Het project bestaat uit een aantal componenten die met elkaar samenwerken en die in feite een markering vormen van hetgeen reeds als park aanwezig was. Ontworpen werden de muurvormige begrenzing van de plek van het weggevaagde flatgebouw en de daarmee kruisende rechte laan met daarlangs lage muurtjes. Rondom de boom die het uitgangspunt vormde ligt nu een vloer waarin een duizendtal mozaïektegels zijn opgenomen. Deze mozaïektegels werden gemaakt door de velen die zich betrokken voelden bij de ramp en daaraan door hun actieve deelname uiting wisten te geven.

Mozaïek door:

Akelei Hertzberger, Jolanda van der Graaf, K. Schippers (tekst), 2000 mosaic makers

Adres

Nellesteinpad, Amsterdam

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Foto's

Georges Descombes en Ruben San A Jong