Rioolwaterzuivering, Amsterdam

Rioolwaterzuivering, Amsterdam (2001-2006)

Laurens Jan ten Kate, Harm Freymuth, Wouter van Alebeek, Bart Bulter, Kim de Man

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amsterdam West is een grootschalig industrieel complex en het sluitstuk van een ingrijpende operatie waarbij de bestaande zuivering op het Zeeburgereiland werd gesloten en de afwateringsrichting van het rioleringsstelsel werd omgedraaid. Het nieuwe complex ligt aan een belangrijke uitvalsweg van Amsterdam, de Noordzeeweg. Hoogstzelden wordt bij het realiseren van een dergelijk project een architectenbureau ingeschakeld. De verschillende volumes van het zuiveringsproces hebben wij zodanig gepositioneerd dat de geleding door de voorbijganger is te volgen vanaf de Noordzeeweg. Alle belangrijke volumes zijn daarbij haaks op de rijrichting geplaatst. Achtereenvolgens zijn dit de drie gistingstanks, het schijfvormige bedrijfsgebouw, de sliblijn, het gemaal, de gasfilters, de voorbezinktanks, de actiefslibtanks en de nabezinktanks. De voorzijde van het complex bestaat uit het eindproduct van het proces: een watergevel van zestig meter. Achter de drie slibgistingstanks bevindt zich het bedrijfsgebouw. Het kantoorgedeelte en de entree zijn door vides in de vloeren ruimtelijk met elkaar verbonden over de volle hoogte van twintig meter.

Lees meer over de Rioolwaterzuivering in het artikel Theater van het alledaagse uit De Architect van december 2008.

Adres

Australiëhavenweg 15, 1046 BS Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte

4.550 m2

Opdrachtgever

Waternet

Foto's

Jeroen Musch en Katja Effting