AHH gebouwen in groten getale voorzien van zonnepanelen

OrpheusZonnepanelenOrpheusZonnepanelen
Foto: Beter Duurzaam.

2017 blijkt het jaar van de massale doorbraak van zonnepanelen. Het grootste deel van onze gebouwen, zowel nieuw als bestaand, is dit jaar voorzien van een zonnedak: onze scholen, theaters en warenhuizen kregen allemaal een 'groen' dak.

De foto's boven zijn van het Orpheus Theater in Apeldoorn, waar de panelen een mooi samenspel met het daklandschap aangaan. Maar ook onder andere het Warenhuis Vanderveen in Assen, de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, SG Newton (voorheen Titaan) in Hoorn, MFC De Spil in Arnhem, NHL in Leeuwarden en Omnibus in Arnhem werden dit jaar volgelegd met panelen.

De NHL in Leeuwarden slaat met de investering in ruim 1.800 zonnepanelen twee vliegen in één klap. De hogeschool haalt straks stroom van eigen dak, maar voedt er ook het onderwijs mee. Binnen de groep Renewable Resources gaan studenten, docenten, en onderzoekers de opbrengsten van het energie-dak monitoren en vergelijken met andere zonneparken.

MFC De Spil in Arnhem was al een groen gebouw, maar wordt nu nog duurzamer met bijna 350 zonnepanelen.

Het is mooi om te zien dat niet alleen onze nieuwbouwprojecten zelf energie gaan opwekken, maar dat ook bestaande AHH-gebouwen hiervoor geschikt blijken. Op deze manier zijn we hard op weg naar een toekomst waarin alle AHH gebouwen een zonnedak hebben.

Lees ook:

Kinderen Piramideschool Rijswijk betrekken nieuw schoolgebouw

1

Onder luid applaus van ouders, opa's en oma's verhuisden de kinderen van de Piramideschool in Rijswijk maandagmorgen vanuit hun oude schoolgebouw naar de fonkelnieuwe brede school.

Voormalig Centraal Beheer wordt Hertzberger Parc

1

In het centrum van Apeldoorn transformeert het voormalige Centraal Beheergebouw tot een unieke woonomgeving.

Bouw Twickel College Hengelo vordert snel

TCHbalken

Het gaat snel met de bouw van het Twickel College Hengelo.

Van 'Sociale Zaken' tot Sociale Ruimte

VanSocialeZakenTotSocialeRuimte

In opdracht van Het Rijksvastgoedbedrijf heeft AHH een studie gedaan naar de herbestemming van het voormalige ministerie van Sociale Zaken.