NHL, Leeuwarden

NHL, Leeuwarden (2004-2010)

Herman Hertzberger, Geert Mol, Cor Kruter, Laurens Cobben, Joeri Apontoweil, Ruben Groot, Heleen Reedijk, Tjeerd van de Sandt

De opgave was om het bestaande gebouw uit 1984 van architect Abe Bonnema, dat door zijn kleinschalige samenvoeging van bouwmassa’s een amorf geheel vormt, intact te laten en uit te breiden met een even omvangrijke nieuwbouw. Beter dan het toevoegen van één of meer bouwblokken leek het om het gehele gebouw te omgeven met een ombouw waarop het bestaande gebouw aan alle zijden zou kunnen worden aangesloten en waarmee het van een samenvattend kader zou worden voorzien, als een schilderijlijst, maar wel zo dat het bestaande daar onderdoor zichtbaar blijft en ook het buitenterrein onder het nieuwe gebouw door blijft lopen.

Van het tamelijk labyrintische gangenstelsel van de oudbouw zijn twee loodrecht op elkaar staande assen die de verbinding met de nieuwbouw vormen opgewaardeerd tot de hoofdstraten door ze, waar mogelijk, te verbreden en met vides ook naar boven te verruimen. Deze hoofdstraten kruisen elkaar in de centrale ruimte, die vooral door het aanbrengen van een groot daklicht ruimtelijk aanzienlijk verbeterd is.

De nieuwbouw bestaat hoofdzakelijk uit uitgestrekte kolomloze vloeren met een overspanning van 11,70 meter, mogelijk gemaakt door de draagstructuur geheel naar de gevels te schuiven. Daarbinnen kunnen steeds weer andere indelingen worden gemaakt, zoals noodzakelijk bij een modern onderwijsinstituut.

Adres

Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden

Bruto vloeroppervlakte

42.000 m2 (20.500 m2 nieuwbouw, 21.500 m2 renovatie)

Opdrachtgever

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Foto's

Herman van Doorn, John Lewis Marshall en AeroLinPhoto