Flux Eindhoven at the opening of academic year

openingflux

Photo: Bart van Overbeeke

Photographer Bart van Overbeeke made a photoreportage of the opening of the academic year of Eindhoven University of Technology.

The newly completed building Flux of AHH is well-illustrated. The pictures can be viewed on the Overbeeke Flickr page.

Lees ook:

Kinderen Piramideschool Rijswijk betrekken nieuw schoolgebouw

1

Onder luid applaus van ouders, opa's en oma's verhuisden de kinderen van de Piramideschool in Rijswijk maandagmorgen vanuit hun oude schoolgebouw naar de fonkelnieuwe brede school.

Voormalig Centraal Beheer wordt Hertzberger Parc

1

In het centrum van Apeldoorn transformeert het voormalige Centraal Beheergebouw tot een unieke woonomgeving.

Bouw Twickel College Hengelo vordert snel

TCHbalken

Het gaat snel met de bouw van het Twickel College Hengelo.

Update of the renovation in Virtual Reality! Look around at the construction site of Het Twickel College Hengelo

8

View this post on Twitter