ABC-school De Bron, Amersfoort

ABC-school De Bron, Amersfoort (2008-2012)

Herman Hertzberger, Jop Voorn, Roos Eichhorn

Het multi­functionele gebouw is gesitueerd in het waterhart van de wijk Vathorst en bestaat uit twee delen. In het oeverdeel zijn de midden- en bovenbouw van de basisscholen Atlantis (openbaar) en Kon Tiki (Protestants Christelijk) gevestigd met een sportzaal. Ook is er buitenschoolse opvang van SKON, welzijns- en tienerwerk van Versa Welzijn en De Kamers ondergebracht. In het eilanddeel zijn de onderbouw­groepen van de beide scholen gehuisvest, samen met het kinder­dagverblijf en een deel van de buitenschoolse opvang.

"De dubbelhoge amfitheaterruimte, die dienst doet als de centrale hal voor de oudere kinderen van beide scholen, heeft lagen van houten zitjes die zich ontvouwen als ze van de begane grond naar de eerste verdieping gaan, en de hal een sterk gevoel van beslotenheid geeft. Dit wordt aangevuld door de manier waarop het amfitheater zich naar buiten toe opent en met licht overspoeld wordt door de plafondhoge glazen wanden die het aan drie zijden omringen op de eerste verdieping. Op het westelijke deel van de amfitheater opent een driedubbel hoge ruimte boven de entreelobby die alle drie verdiepingen van het gebouw verbindt. De met hout beklede trap die vanaf de entree omhoog gaat, komt samen en is verweven met het getrapte amfitheater terwijl hij naar de eerste verdieping klimt, waar hij kruist met de glazen brug die de twee delen van het gebouw verbindt, en van waaruit een vrijstaande stalen trap naar de groepsruimten op de tweede verdieping stijgt. Op alle drie niveaus zijn de groepsruimten van de oudere kinderen rond de drie zijden van de dubbele sportzaal gewikkeld, met daklichten die hun brede straatachtige werkruimten verlichten, waaraan de groepsruimten te openen zijn met vouwglazen wanden. De dubbele sportzaal, waarvan alle oppervlakken met hout bekleed zijn, is op de eerste verdieping helemaal te overzien vanuit de ramen van de gangen die de sportzaal omringen en op de begane grond komen de sportzalen uit op de speelplaats voor de oudere kinderen aan de oostkant van de school. Op de tweede verdieping hebben de gangen ramen die openstaan naar de ruimte boven de sportzaal - en een aantal groepsruimten overbrugt het plein beneden, waardoor de driedubbel hoge entreegebieden van beide delen van het gebouw wordt verbonden (McCarter, 2015)."

Adres

Oceaan 4, 3825 WC Amersfoort

Bruto vloeroppervlakte

8.382 m2

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort