Montessori Lyceum Amsterdam

1

Montessori Lyceum Amsterdam (2019-2024)

Nieuwbouw: Herman Hertzberger, Laurens Jan ten Kate, Harm Freymuth, Jeroa Amanupunnjo, Martijn Beemsterboer, Tom Vermeer

Renovatie: Herman Hertzberger, Dafne Wiegers, Arne de Gans

Dit nieuwe huis voor het Montessori Lyceum Amsterdam wordt vormgegeven als werkgemeenschap waar aan alles, nodig voor goed onderwijs, wordt voldaan. Het huidige conglomeraat van bouwdelen zal worden gesmeed tot een logistieke eenheid met een centrale focus. Elke vierkante meter moet kunnen worden benut voor leren. Overal moet gewerkt kunnen worden en alle hoeken en min of meer omsloten plekken gaan aanleiding bieden en uitdagen tot leren en dus tot concentratie zowel als overleg, voor kleinere en grotere groepen leerlingen.

Uitgaande van de beginselen van Montessori - die de ambitie van het Montessori Lyceum Amsterdam vormen - wordt het vernieuwde gebouw ook een milieu voor onderwijs en een wijder perspectief. Behalve het bijbrengen van kennis die de samenleving verwacht gaat het toch vóór alles over leren denken en dan in het perspectief van de wereld en hoe het daarmee verder gaat. Montessori-onderwijs streeft naar een klaslokaal meer als een woonkamer en de school meer als een huis en als vertrouwde omgeving. Maar ook vraagt onze heterogene samenleving dat je reeds op school wordt voorbereid je te verstaan met andersdenkenden en dus op het relativeren van waarden. Daarom moet de omgeving worden ingesteld op sociale relaties en moet alles wat daar in ruimtelijke zin aan kan bijdragen worden benut en daartoe de bewuste aandacht krijgen.

Dit ontwerp pleit voor meer openheid en dus toegankelijkheid, minder afscheiding zoals door afzonderlijke verdiepingen en lokalen gegroepeerd om een centrale hal met zicht op elkaar. Overal plekken waar je elkaar ook onopzettelijk tegenkomt of waar aanleiding geboden wordt voor gezamenlijk oponthoud, hoe vluchtig ook. Een centrale hal werkt als een stedelijke pleinruimte waar allen bij elkaar kunnen komen waarmee een gevoel van gemeenschappelijkheid wordt opgeroepen en waar gebeurtenissen die allen raken gedeeld worden. Zo wordt de school behalve huis ook stad, met naast vertrouwdheid ook de uitdagingen van het andere en nieuwe.

Ruimtelijk gesproken komen we daarom tot gevarieerde, veranderbare en vooral open ruimtevormen, die uitnodigen tot concentratie maar ook tot uitwisseling. Een soort school, minder als instituut waar, al is het tijdelijk, je vrijheid je wordt ontnomen en waar je kennis krijgt toegediend. We moeten zoeken naar een vorm van onderwijsruimte waar meer te beleven valt, zoals in de stad en in de wereld van internet. Hoe spannend de lessen ook worden gemaakt, het beeldscherm biedt een ruimte die door zijn biologerende kracht de reële ruimte danig beconcurreert. Hierdoor wordt de ruimte van de omgeving, vooral als sociale ruimte des te actueler, al was het maar om de realiteit van het samenleven levend te houden. 

Het Montessori Lyceum Amsterdam wordt tot een ruimtelijk geheel, waarbij de aandacht voor sociale uitwisseling het belangrijke component wordt.

Adres

Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte

18.765 m2 (7.565 m2 nieuwbouw, 11.200 m2 renovatie)

Opdrachtgever

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Samenwerking

Projectmanagement: ICSadviseurs

Constructeur: Van Rossum

Bouwfysica: moBius consult

Installatie-adviseur: Vintis

Kostencalculatie: M3E

4567

891011