Merwestein-Noord masterplan en woningen, Dordrecht

Merwestein-Noord masterplan en woningen, Dordrecht (1989-1998)

Herman Hertzberger, Laurens Jan ten Kate, Patrick Fransen, Jeroen Baijens, Moreen Creemers, William van Ingen, Dickens van der Werff, Heleen Reedijk

De woonbuurt Merwestein-Noord ligt onder het waterniveau in de kromming van de rivierdijk van de Merwede. De noodzakelijke dijkversterking- en verhoging is geïntegreerd met de bouw van een rondlopende strook woningen die de dijk volgt. Deze oplossing, waarbij dus de constructie van de woningen een damwandfunctie vervult, mag vanzelfsprekend lijken, toch is ze uniek in de Nederlandse dijkenbouwgeschiedenis, waar er altijd van uitgegaan werd dat het dijklichaam, althans bij actieve dijken, juist vrij van elke bebouwing moest blijven. Deze “woningendijk” zowel op de dijk en als ook op de buurt georiënteerd. Alle woningen hebben dan ook ingangen naar twee zijden, zodat ze enerzijds bij de buurt horen en anderzijds op de dijk geen van de buurt afgekeerde rugzijde tonen.

Deze buurt bestaande uit 113 woningen, waarvan er 30 tevens een dijkfunctie hebben, is de eerste fase van een stadsvernieuwingsproject. In de tweede fase hebben we 51 appartementen en herenhuizen ontworpen die op een gelijksoortige wijze geïntegreerd zijn met de dijk.

Adres

Schalcksingel, Noordendijk en Groenedijk, Dordrecht

Bruto vloeroppervlakte

14.787 m2

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Foto's

Christian Richters en AHH