Woning op Borneo-eiland, Amsterdam

Woning op Borneo-eiland, Amsterdam (1996-1999)

Herman Hertzberger, Cor Kruter, Henk de Weijer, Dickens van der Werff

De verkaveling in 16 meter diepe kavels van verschillende breedte, waarbij de verschillende eigenaars elk hun eigen architect kiezen levert een bonte verscheidenheid van vormen op. Echter bestond daarbij de verplichting om de gevels in de rooilijn te bouwen tot op een eveneens bindend vastgestelde hoogte van 10 m. Ons budget was slechts toereikend voor 50 % van het beschikbare volume, dat wil zeggen ongeveer de helft van de kavel moest onbebouwd blijven. Theoretisch zou dat uitsluitend kunnen door òf wel een binnenplaats te maken waarmee dus als het ware een vóór en een achterhuis zou ontstaan òf wel de diepte van de zes meter brede kavel slechts voor de helft te bebouwen en daarnaast een soort steeg open te laten, overigens geschikt om (zoals gevraagd) de drie auto's van de opdrachtgever achter elkaar op eigen terrein te stallen.

Er ontstond dus een zeer smalle (netto 2.70m ) en relatief diepe woning waarbij de ernaast gelegen open ruimte een zodanig verwijding (van het uitzicht) opleverde dat de kopgevels op enkele horizontale laag geplaatste spleten na gesloten konden blijven terwijl in de lange vrijstaande zijwand vooral smalle hoge ramen een zijwaarts gericht uitzicht toestaan zodat daardoor het onbebouwde gedeelte - ruimtelijk - ook bij het huis betrokken wordt. Bovendien ontstond een doorzicht van de straat naar het water; enige onderbreking van de overigens aangesloten rij woningen.

Adres

Scheepstimmermanstraat 126, 1019 WZ Amsterdam

Opdrachtgever

Dhr. Mr. F.C. Schirmeister

Foto's

Sybolt Voeten

Lees ook:

Voorlopig ontwerp sportfaciliteiten Montessori College Oost voltooid

1Het Montessori College Oost is door AHH ontworpen en opgeleverd in 2000. Op de bestaande laagbouw komen nu nieuwe sportvoorzieningen: sportzalen, een dojo een fitnessruimte.

Flux Eindhoven bij opening academisch jaar

openingflux

Foto: Bart van Overbeeke

Fotograaf Bart van Overbeeke maakte een fotoreportage van de opening van het academisch jaar van de TU Eindhoven.

Enthousiaste reacties bij officiƫle opening Twickel College Hengelo


foto: Twickel College Hengelo

Op 28 februari is het Twickel College Hengelo officieel geopend.

Diagoonwoningen, Delft