De Drie Hoven gebouwencomplex voor bejaarden, Amsterdam

De Drie Hoven gebouwencomplex voor bejaarden, Amsterdam (1964-1974)

Herman Hertzberger

De plattegronden van het verzorgingshuis en het verpleeghuis zijn zo georganiseerd dat zoveel mogelijk gelegenheid geboden wordt voor sociaal contact. De reeks gemeenschappelijke woonkamers (voor ± 18 wooneenheden), 'plein' nabij het centrale trappenhuis en vervolgens de centrale ontmoetingsruimte kan vergeleken worden met de opeenvolging buurt, wijk, centrum, zoals die in de stad een aanduiding vormt voor de aard van de te verwachten sociale contacten. We kunnen zeggen dat de gemeenschappelijke woonkamers zich lenen tot contacten op buurtniveau en de 'pleinen' tot contacten op wijkniveau. Daarbij doet de centrale ontmoetingsruimte (door de bewoners overigens aangeduid als het dorpsplein) in zekere zin denken aan een klein stadscentrum met zijn mogelijkheden voor gemeenschappelijke manifestaties. Deze manifestaties bieden weer gelegenheid tot het uitwisselen van allerlei, niet alleen tussen bewoners en personeel maar ook tussen dezen en de buitenwereld. De gangruimten binnen de verschillende bouwdelen, waaraan de wooneenheden gelegen zijn, kunnen worden opgevat als straten. De wooneenheden hebben ook eigen voordeuren, portieken en - waar mogelijk - op de binnenstraten uitkijkende vensters. Voordeuren waarvan de bovenste helft afzonderlijk kan worden geopend, bieden de bewoners gelegenheid hun wooneenheid op informele wijze open te stellen en burenrelaties te vergemakkelijken.

Adres

Louis Bouwmeesterstraat 377, 1065 NS Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte

3.300 m2

Opdrachtgever

Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden (NCHB)

Foto's

Walter de Maar, Beton-Verlag en Herman Hertzberger


Lees ook:

Ontwerp innovatief groen appartementengebouw

1

Zelfs met een hoogte van 73 meter blijft het appartementengebouw groen en behaaglijk, door de bijzondere vorm met oplopende beplante dakterrassen en een mooie binnentuin.

Wonen in een groene wijk met een stedelijk karakter in Middelburg

WonenInEenGroeneWijk

In Middelburg wordt door Stevast Baas & Groen en AHH een woningbouwplan ontwikkeld met appartementen langs het water en verschillende typen eengezinswoningen. Op dinsdag 6 maart is er een informatieavond over de plannen. U kunt zich aanmelden via de website van Veersepoort.

Voorlopig ontwerp sportfaciliteiten Montessori College Oost voltooid

1Het Montessori College Oost is door AHH ontworpen en opgeleverd in 2000. Op de bestaande laagbouw komen nu nieuwe sportvoorzieningen: sportzalen, een dojo een fitnessruimte.

Bètafaculteit renovatie, Universiteit van Amsterdam

1