Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag

1

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag (1979-1990)

Herman Hertzberger, Wim Oxener, Henk de Weijer, Jan Rietvink, Folkert Stropsma

Dit kantoorgebouw stelt op bijna demonstratieve wijze het thema aan de orde van een gebouw dat als stad georganiseerd is. Het straatachtige karakter van de ruimtelijke ruggegraat van het gebouw wordt versterkt door de glazen overkappingen en de uitloop naar terrassen voor algemeen gebruik. Vanuit alle afdelingen, en ook wanneer men het gebouw betreedt, kom je steeds in dit centrumgebied uit. Daar treft men elkaar opzettelijk danwel toevallig.Het centrale gebied, zoals dat hier de scheiding tussen de verdiepingen doorbreekt en de gehele interne organisatie ruimtelijk bepaalt, is aldus kenmerkend voor het gebouw als geheel. Het zet aan tot sociale contacten en probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat eenieder teruggetrokken in zijn eigen kamer en afdeling blijft hangen.Essentieel is dat de organisatie van het gebouw in hoofdlijnen, ‘stedenbouwkundig’ gezien, erop is ingesteld dat alle actie in deze hoofdstraat wordt geconcentreerd. Iedereen komt vanzelf steeds weer terug op deze meest logische verbindingsroute tussen de verschillende collectieve voorzieningen, zoals je in de stad vooral aangetrokken wordt door de straten respectievelijk pleinen waar alles te vinden is wat de stad tot stad maakt. Het stadsplan is in feite plat – slechts bij hoge uitzondering wijkt de toegankelijkheid af van de begane grond. Hier wordt door de verschillende lagen, zoals die met vides verbonden zijn, als het ware letterlijk een dimensie toegevoegd aan de ruimte van het centrum. Je zou kunnen zeggen dat hier de bekende suggestieve filmbeelden van Fritz Langs ‘Metropolis’, waar we ons geheel omgeven voelen door de dynamiek van de grote stad, als associatie dienden voor dit model op minischaal van de zich over meerdere niveaus afspelende ruimte van de stad.

Lees meer over het ministerie, de tijdsgeest en de achtergrond op nextsocialaffairs.nl van het Atelier Rijksbouwmeester.

Adres

Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag

Bruto vloeroppervlakte

56.000 m2

Foto's

Gerhard Jaeger, Ger van der Vlugt, Robert Oerlemans, Joop van Reeken en Klaas Vermaas

12