Schoolenaer stedenbouwkundig plan, Haarlem

Schoolenaer stedenbouwkundig plan, Haarlem (2000-2007)

Patrick Fransen, Jeroen Baijens, Haik Hanemaaijer

Schoolenaer ligt ingebed in een van oorsprong middeleeuws veenontginningslandschap met smalle slagen. Het ritme van grillige oost-west gerichtte sloten herinnert hieraan. Dit slotenpatroon was bij het terrein doorbroken. De ontwikkeling van een nieuwe woonbuurt boodt de kans het karakter van het veenlandschap tussen het Engelandpark en de rivier de Spaarne te versterken door bestaande slootfragementen weer te verbinden en vijvers aan te leggen, op een dusdanige wijze dat het relief tussen land en water nauwelijks werd beinvloed en de bestaande waardevolle boombeplanting kon worden gehandhaafd. Door de nieuwe buurt in drie ‘slagen’ te ontsluiten kunnen woonbebouwing en landschap met elkaar verweven worden. Drie nieuwe langerekte vijvers geven identiteit aan de woonclusters en bieden een vanzelfsprekende overgang naar de omgeving. De woningen zijn zodanig verdeeld over het terrein dat de bestaande waardevolle bomen aangevuld met nieuwe bomen tussen de woningen kunnen blijven staan of worden aangeplant.

Winnaar Lieven de Key penning 2011.

Adres

Schoolenaerlaan, Haarlem

Bruto vloeroppervlakte

20.800 m2

Opdrachtgever

Blauwhoed

Foto's

Herman van Doorn, Katja Effting en AHH